• Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

  Velkommen til skulestart 20.august

  Vi ynskjer elevane ved Mo og Øyrane vidaregåande skule velkomne til skuleåret 2018-2019

 • Illustrasjonsbilde

  Elev-pc

  Alle VG1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag. Sogn og Fjordane fylkeskommune gjev stønad til kjøp av berbar pc gjennom våre ordningar til elevar som startar i VG1 for fyrste gong.

 • Ungdomscamp 2018

  Vellukka ungdomscamp på Mo

  I følgje tilbakemeldingane frå deltakarane på ungdomscampen så er det berre positive tilbakemeldingar og mange kryssa ja på spørsmålet om det er aktuelt å gå på Mo når dei skal begynne på vidaregåande.

Fleire saker ›