• Logo jordklode og fredsduer

  Inviterer elevar og lærlingar med på fredskonferanse

  Er du mellom 16 og 21 år og engasjerer deg i framtida til kloden vår? Då er dette eit arrangement for deg.

 • Oppmåling i forbindelse med byggearbeid

  Salingsarbeid bygg VG1

  Stor aktivitet på byggavdelinga.

 • UngData_2017

  Ungdata-undersøkinga i Sogn og Fjordane 2017

  I veke 11-13 skal skulen gjennomføre UngData-undersøkinga. I korte trekk er hensikta å få meir kunnskap om korleis det er å vere tenåring i Sogn og Fjordane. Resultata skal verte brukte som grunnlag for ungdomspolitikken i åra som kjem, og til å vurdere satsingsområde i det førebyggjande ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til vege informasjon som k...

Fleire saker ›