Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk
Forhausting 1024x384

Naturbruk

Likar du natur og dyr er naturbruk vegen å gå! Mogleheitene vidare er mange og du vil på mange måtar få eit anleis studie. Det er lagt inn mykje praksis og ulike aktivitetar i studiet.

Naturbruk er eit yrkesfag, og Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr slike kurs:

Skulen tilbyr også:

  • Allmennfagleg påbygging
  • Nettbasert agronomutdanning for vaksne
  • Seminar- og møteverksemd
  • Etterutdannings- og vaksenopplæringskurs.

Visst du går Vg3 Landbruk og husdyrhald får du yrkeskompetanse.
Vg3 studieførebuande naturbruk og allmenfagleg påbygging gjev generell studiekompetanse.

Dersom du vil vite meir om naturbruk kan du kontakte skulen, tlf.: 57 63 73 00.
Det går fint an å avleggje skulen eit besøk og sjå kva vi driv med!

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Jacobsen, Trygve.jpg

Ass. Rektor og avd.leiar Naturbruk

Trygve Jacobsen

trygve.jacobsen@sfj.no

57 63 74 09 / 415 30 730

Relaterte lenker