Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Service og samferdsel
Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.

Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.

Service og Samferdsel

Mo og Øyrane tilbyr fylkesdekkande YSK utdanning i Service og samferdsel. Eleven får både fagbrev og studiekompetanse etter 4 år.

Dette gjer at du har alle moglegheiter opne anten du ynskjer å fortsetje i bedrift eller om du vel å ta vidare utdanning på høgskule eller universitet.  

Service og Samferdsel er eit yrkesfag, og Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr slike kurs:

 

Mo og Øyrane tilbyr fylkesdekkande YSK utdanning. Skulen og næringslivet i Sogn og Fjordane har gått saman om å opprette ei ny attraktiv utdanning. Yrkes og studiekompetanse på 4 år. Vi tilbyr eit eit breitt spekter av jobbar innan kontor og salsfaget.

Du må vere interessert i sal, marknadsføring, økonomi, sikkerhet, administrasjon med meir. Du må trivsast med å arbeide med menneske og drive service. Du vil få ein variert kvardag med mange spanande oppgåver og du vil få praksis som er relevant til utdanninga di.

I løpet av utdanninga vil du vere i praksis kvar veke i bedrifta du har fått avtale med. Kva fagbrev du får etter endt utdanning vil vere avhengig av kva bedrift du har avtale med.

Kvifor velje YSK?

  • I løpet av fire år får du fagbrev, studiekompetanse og minimum 360.000,- i løn. I tillegg kan du søke stipend frå Lånekassen som vanleg.
  • Du vert svært attraktiv i arbeidsmarknaden og kan få gode jobbar. Samtidig er du fullt kvalifisert for høgare utdanning. For eksempel BI, NHH, universitet og høgskular.
  • Kundeservice, marknadsføring, it og økonomi er fag som ein nyttar i eit breitt spekter av yrke.
  • Du har gode moglegheiter for å få sommarjobb

Du søker skuleplass i Vigo som ordinært. I tillegg må du velje lærebedrift, det gjer du vi eigen link på denne sida.

​Dersom du representerer ei bedrift og ynskjer å vite meir om dette tilbodet, ta kontakt med avd.leiar Reidun Kristiansen

Oversikt over bedrifter som er med i 2018:

Bedrift

Lærefag

nettadresse

Coop

Salsfaget

Coop.no

Biltema

Salsfaget

biltema.no

Førde kommune

Kontor og administrasjonfaget

forde.kommune.no

Bohus Møbelhuset AS avd. Førde

Salsfaget

Bohus.no

Ferske smakar

Salsfaget

ferskesmakar.no

R-profil

Kontor- og administrasjonsfaget

r-profile.no

Telenorbutikken

Salsfaget

telenor.no/telenorbutikken

Jobbpartner

Salsfaget

nortekstil.no/jobbpartner

Felleskjøpet Førde

Salsfaget

felleskjopet.no

 

 

 

 

 

 

Lista blir utvida

Du må fylle ut følgande skjema og sende til skulen

Fyll ut skjema i denne lenkja for å velje bedrift

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar elektrofag- og service og samferdsle

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@sfj.no

57 63 74 04 / 916 94 011

facebook logo.png 

Mo og Øyrane Elektro

Relaterte lenker