Elevmentora for draumeskulen

Velkommen til Mo og Øyrane vgs

Mo og Øyrane vgs er ein draumeskule! Med eit fokus på eit godt og trygt skulemiljø, ynskjer vi deg velkommen som elev hos oss. Vi står no midt i ein spanande prosess med å bygge ny vidaregåande skule i Førde og samanslåing av yrkesfag ved Mo og Øyrane vgs og studieretningsfag ved Hafstad vgs. Vil du vere med på laget?
elevar som bowlar

Draumeskulen

På Mo og Øyrane vidaregåande skule ynskjer vi gode klassemiljø og eit godt skulemiljø. Eitt av tiltaka våre er Draumeskulen. Vi har omlag 40 mentorar som er vg2 elevar. Dei er med og ynskjer nye elevar på vg1 velkomne og følgjer klassane gjennom skuleåret med opplegg for å bygge godt klassemiljø.

Aktuelle saker

03.10.2022

Nettkurs skal hjelpe ungdom å takle negative tankar

Mange unge slit med negative tankar som kan vere vanskelege å bli kvitt. Vestland fylkeskommune arrangerer saman med Frisklivssentralen i Bergen eit digitalt og anonymt meistringskurs for ungdom som vil bli meir merksam på eigne tankar – såkalla tank...

28.09.2022

Mellombelse lokale frå veke 42 (17.oktober)

Frå og med veke 42 (17.oktober) vert det endringar i bruk av skulelokale på Øyrane.

22.09.2022

Lærarstreiken avslutta - normal skuledag frå onsdag 28.09

Ved Mo og Øyrane vidaregåande skule er 55 lærarar tatt ut i streik frå tysdag 27. september.

19.09.2022

God innsats frå vg2 Kokk og servitør

Elevane ved vg2 Kokk- og servitørfag hadde ein flott innsats i forbindelse med Kreftforeninga sitt arrangement Stafett for livet 10-11 september

elevar som kokkar og servitør på kjøkkenet med diplom i handa