Elevmentora for draumeskulen

Velkommen til Mo og Øyrane vgs

Mo og Øyrane vgs er ein draumeskule! Med eit fokus på eit godt og trygt skulemiljø, ynskjer vi deg velkommen som elev hos oss. Vi står no midt i ein spanande prosess med å bygge ny vidaregåande skule i Førde og samanslåing av yrkesfag ved Mo og Øyrane vgs og studieretningsfag ved Hafstad vgs. Vil du vere med på laget?
elevar som bowlar

Draumeskulen

På Mo og Øyrane vidaregåande skule ynskjer vi gode klassemiljø og eit godt skulemiljø. Eitt av tiltaka våre er Draumeskulen. Vi har omlag 40 mentorar som er vg2 elevar. Dei er med og ynskjer nye elevar på vg1 velkomne og følgjer klassane gjennom skuleåret med opplegg for å bygge godt klassemiljø.

Aktuelle saker

01.07.2022

Velkommen til skulestart 2022-2023

Måndag 15.august ynskjer vi alle elevar ved Mo og Øyrane vidaregåande skule velkommen til skuleåret 2022-2023. Her finn du oversikt over frammøtestad og tidspunkt.

01.07.2022

Bruk av mellombelse lokale skuleåret 2022-2023

Bygginga av det nye skulebygget til nye Førde vidaregåande skule er godt i gang. På grunn av byggeprosessen må vi nytte mellombelse lokale for mange av elevgruppene våre.

15.06.2022

Avslutningsmiddag for vg2

Tysdag 14. juni hadde Mo og Øyrane vidaregåande skule avslutningsmiddag for elevane på vg2.

Deltakarar på avslutningsmiddag. Kledd i bunadar og finklede
08.06.2022

Serviettbretting på RM

Elevane ved Restaurant og matfag fekk øve seg på bretting av serviettar. Resultatet kan du sjå her:

bord pynta med kvit duk og raude serviettar