2ITA sammen med grillen dei har laga

2ITA har jobba med å laga grill

2ITA vart ferdig med grillen

Sjekk den grillen!

2ITA har hatt prosjekt med å lage ein grill i Yrkesfagleg Fordjuping. Dei blei ferdig med grillen i dag og har feira fullføring med eit Grillkalas.

Knut Solberg er designar