Vg2 Helseservicefag

Opplæringa kvalifiserer for vidare opplæring i faga Apotekteknikar, Helsesekretær og Tannhelsesekretær. Ein legg så langt som mogeleg til rette for praksis innan det faget ein ynskjer å spesialisere seg i det 3. skuleåret.

Dersom du vel Helseservice, bør du like å møte nye menneske. Du må vere flink til å kommunisere både skriftleg og munnleg, ha serviceinnstilling og samarbeidsevne. Du må være nøyaktig og kunne takle eit høgt arbeidstempo. 

Aktuelle arbeidsstader etter endt utdanning er Apotek, tannlegekontor, sjukehus, helseinstitusjonar, legesenter etc. 

På vg2 Helseservice har du følgande programfag: 

Helse og sjukdom
Her lærer du om livsstil, kosthald, fysisk og psykisk helse og livskvalitet. Du vil også lære å sjå samanhengen mellom desse faktorane. 

Kommunikasjon og samhandling: 
Her lærer du om kommunikasjon med pasientar, kundar og kollegaer

Yrkesliv i helseservicefag: 
Her lærer du om kva krav og utfordringar som vert stilt innan fagområda som utdanninga er knytt til. 

Yrkesfagleg fordjuping:
I dette faget vert du kjent med fagområde innan vg3, som bygger på vg2 Helseservice. Dette faget vert primært gjennomført ute i bedrift. Her er det viktig med gode kommunikasjonsevne. Og praksisplassar prioriterer ofte elevar med gode norskkunnskapar.

Etter fullført Vg2 Helseservice, er du kvalifisert til å søkje følgande opplæring: 

  • Opplæring i bedrift i Portørfaget
  • vg3 Apotekteknikk - tilbod på anna skule
  • vg3 Helsesekretær  - tilbod på anna skule
  • vg3 Tannhelsesekretær - tilbod på anna skule
  • vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar HO, EL, SS

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 91694011

Relaterte lenker