Opplæring av elevmentorar i Draumeskulen

Opplæring av elevmentorar i Draumeskulen

Draumeskulen

Mo og Øyrane vidaregåande skule set fokus på psykisk helse og psykososialt læringsmiljø gjennom tiltaksmodellen Draumeskulen.

Draumeskulen er utarbeid av organisasjonen "Voksne for Barn".

Gjennom systematisk arbeid jobbar ein mot målet der alle elevar skal oppleve å bli sett, høyrt og få bruke ressursane sine i eit miljø som er prega av god kommunikasjon og gode relasjonar.

Ressursteam:

  • Kjell Klopstad – pedagog Mo
  • Tor Emil Gjøringbø – pedagog Øyrane
  • Tove Nedrebø – miljøkoordinator
  • Nina Hjelmeland – oppfølgingstenesta
  • Caroline Hovland – elevrepresentant Øyrane
  • Andrea H.Kårstad – elevrepresentant Øyrane
  • Steffen Fjellestad -  elevrepresentant  Mo
  • Hanne Turvoll – elevrepresentant Mo

Elevane er sentrale aktørar i arbeidet som elevmentorar

Opplæring elevmentor_1 1024x768.JPG

Opplæring elevmentor_2 1024x768.JPG

Opplæring elevmentor_4 1024x768.JPG

Opplæring elevmentor_5 1024x768.JPG

Opplæring elevmentor_6 1024x768.JPG

Opplæring elevmentor_7 1024x768.JPG

Relaterte lenker