It support

It support

Aktivering av brukarkonto for nye elevar

Kontaktlærar har oversikt over personkodar, følg rettleiinga under for å aktivere brukarkonto.

Logg på trådløsnettet "Sfj Gjest"

Velg "aktivere eller endre passord på eigen brukar"

Sfj Gjest.PNG

Velg "start aktivering"

Start aktivering.PNG

Legg inn "fødselsdato" og "personkode" (dette får elevane av kontaktlærar)

Personkode.PNG

Du har no oppretta brukar og har tilgang til dei systema skulen nyttar. Som Fronter, Skulearena, skuleportalen, internett og utskriftsløysing.