Aktivering av eigen brukar

Her kan du aktivere din eigen brukarkonto dersom du er registrert som tilsett eller elev ved ein av dei vidaregåande skulane i fylket.

(Dette er kun for tilsette og elevar ved dei vidaregåande skulane i fylket.)

 

Brukarrettleiing