Autorisasjonskurs i plantevern

Autorisasjonskurs i plantevern

Det er framleis stor etterspørsel om autorisasjonskurs i plantevern. Unge bønder treng godkjenningskurs for  å bruke plantevernmiddel når dei driv landbruk. Det blir difor arrangert fleire slike kurs kvart år. Kurset går over tre dagar og vert avslutta med evaluering og skriftleg autorisasjonsprøve arrangert av Fylkesmannen.

Kursmateriell:  HANDTERING OG BRUK AV PLANTEVERN – grunnbok ISBN 978-82-529-3371-0