samlingsfoto for elevane ved naturbruk

Avgangselevane ved Naturbruk

Avslutning for avgangselevane på Mo

Tradisjonen tru vart det halde formell avslutning for avgangselevane på Mo

Vi takkar for flotte år med elevane og  ynskjer alle saman lukke til vidare i lære, arbeid eller studie

bilde av elevane ved anleggsklassane