alle deltakarane ved avslutningsmiddag 2019

årets deltakarar ved avslutningsmiddag for vg2 på Øyrane

Avslutningsmiddag for vg2

Tysdag 18.juni vart det halde avslutningsmiddag for årets vg2 elevar ved Øyrane. 

Festen vart halde i kantina med festpynta deltakarar. Det var ei fin markering med god middag og talar. 

Takk til 1RMA i tillegg til andre med lærarar som stod for maten, takk for talar og alle andre som var med å gjere dette til ei fin markering. 

Vi ynskjer alle lukke til med lære eller vidare skulegang.