Adil Kahn med ungdommar på scena på Førdehuset

Besøk av Adil Kahn

Adil Kahn trefte elevar ved Mo og Øyrane vidaregåande skule i Førdehuset 21.9

Alle elevane på MOY møtte ein ærlig og openhjartleg Adil Khan i Førdehuset 21/9 på årets temadag. Han sette fokus på den indre dialogen som kvar og ein av oss har med oss sjølv kvar dag . Han oppfordra alle til å vere rause med kjærligheten . På kvelden møtte han ca 150 foreldre  der han rørte mange med si sterke forteljing. Oppfordringa til foreldra var : ros borna og ver raus med kjærleiken.

Adil%2BKahn%2BFørdehuset%2B-2.jpg

Adil%2BKahn2.jpg

Adil Kahn med ungdommar på scena på Førdehuset