Bilete av biblioteket på Øyrane

Bilete av biblioteket på Øyrane

Bibliotek

Mo og Øyrane vidaregåande skule har skulebibliotek på begge skulestadane. Biblioteket er opent alle dagar i skuletida. Elevar og tilsette kan låne bøker eller andre media her. 

Velkomen til skulebiblioteket.

Du kan bruke biblioteket til studiar eller til å roe ned og slappe av, valet er ditt!

Samlinga er registrert i systemet Bibliofil. Du kan søke etter bøker og filmar ved å klikke på Boksøk og skrive tittel eller emne du leitar etter. På biblioteket er det og tidsskrift, teikneseriar og aviser. Lånetid er 4 veker for bøker og ein veke for filmar. Ordbøker og lærebøker er tilgjengeleg for dagslån.

På Øyrane ligg skulebiblioteket i A-bygget.

På Mo ligg skulebiblioteket i administrasjonsbygget. Om dei som bur på internatet vil nytte biblioteket på kveldstid, kan dei kontakte Inger Johanne i resepsjonen.

Bibliotek Mo_1_1024x384.JPG

Bilete av biblioteket på Mo.

Nasjonalt lånekort:

I samband med utlån av lærebøker/materiell kan eleven få tildelt nasjonalt lånekort. For å få nasjonalt lånekort må eleven gje samtykke til at fødselsnummer vert lagra i Felles låneregister. Elevar som ønskjer nasjonalt lånekort må ta kontakt med skulen sitt bibliotek for å gje slikt samtykke. Nasjonalt lånekort kan nyttast i heile landet, på alle bibliotek. Dersom eleven ikkje ønskjer å registrere fødselsnummer, vil kortet berre kunne nyttast på skulen. Dette kan også no gjerast digitalt ved å følge lenken under og logge deg på med MinID/BankID: https://skjema.vlfk.no/opplaering/elev/lanekontrakt_elev 

 

Ressursar til bruk i undervisning

  • CD-Ord (lese og skrivestøtte) I avtalen medfølger språkpakker (talesyntese, ordforslag og ordbøker) på bokmål, nynorsk og engelsk. Ta kontakt med IKT for tilgang til programvaren. Alle programma nyttar Feide innlogging. Les om avtalen
  • Filmrommet.no «Filmrommet er ein nettbasert klikkefilmtjeneste (video-on-demand) som tilbyr skular, bibliotek og offentlege institusjonar tilgang til over 2000 filmar». Innlogging til filmrommet.no kan du få i resepsjonen, hos IKT-tilsette på skulen eller på skulebiblioteket.

Emneportal

  • Forskning.no Nordens største nettbaserte kanal for formidling frå norsk og internasjonal forskning.
  • Europaportalen fakta om EU og norsk europapolitikk. Alle departementa gjev informasjon om saker som gjeld Noregs forhold til Europa, EØS og EU.

Leksika - Biografar

Informasjon og kjeldekritikk

Utdanning

Litteratur

Offentleg informasjon

Kontakt

Steinfeldt, Anne Grethe.jpg

Bibliotekansvarleg

Anne Grethe Steinfeld

anne.grethe.steinfeld@vlfk.no
57 63 71 63 / 930 14 170

Ingvar Lundekvam

Bibliotekansvarleg

Ingvar Lundekvam

ingvar.lundekvam@vlfk.no
​57637316 / 90675025

Kontortid:

Mo:
Fredag kl.08.00 - 15.30
Øyrane:
Måndag, tysdag, onsdag og torsdag
kl. 08:00 - 15:30

Relaterte lenker