svart kvitt illustrasjon dans

Dansetrening for elevar på vidaregåande

Har du lyst å danse?

Vi startar dansetrening på Løa for elevar på vgs frå januar. Dette er meint som eit lågterskeltilbod for deg som ikkje har dansa, eller har dansa litt før. Tilbodet er for jenter og gutar. Nivået vert lagt opp etter deltakarane.

Instruktørar vert Thea, Randi, Mathea og Hedda som er tidlegare dansarar og instruktørar på Løa.

 

Treninga vil vere kvar tysdag kl. 19.00-20.00 (ikkje vinterferie/påskeferie)

Pris kr 200.- for 4 mnd- januar-mai

 

Spørsmål? Kontakt miljøkoordinator på skulen J

Informasjonsmøte og påmelding på Løa tysdag 4. desember kl. 19.00

Mvh

Eli Britt Danielsen                                                      Tove Nedrebø

Ungdomsleiar Førde kommune                               Utekontakt Førde kommune