DJI_0001

E-pedagog - 70 % stilling ved Mo og Øyrane Vgs

Det er ledig prosjektstilling som E-pedagog frå 01.01.2017 til 31.07.2018 i 70 % stilling.