5 ungdommar representerer helsefagarbeidarar

Elevar frå vg2 Helsearbeidarfag i London

Frå 26 februar til 17 mars har 5 elevar frå vg2 Helsearbeidarfag praksis i London. 

Praksisen er eit internasjonaliseringsprosjekt der elevane får høve til å bli nærare kjent med engelsk kultur gjennom arbeid, språk og å ta del i kvardagslivet. Elevane er med anna i praksis i ulike "nursing homes" i London. 

I forbindelse med praksisen skal elevane skrive blogg for å fortelje om det dei opplever. 

​Du kan følje elevane på bloggen her: 

https://helsefagarbeiderlondon2018.blogspot.no/