Lånekassen tilbyr både lån og stipend

Lånekassen tilbyr både lån og stipend

Elevar kan no søkje om støtte frå lånekassen

No kan elevar søkje om støtte frå Lånekassen dersom
 

  • dei har kome inn på førstevalet sitt på vidaregåande skule

  • og takka ja til plassen

 
Elevar som ikkje kom inn på førstevalet sitt, kan søkje frå 1.august. Vi tilrår desse elevane å vente med å søkje til dei er heilt sikre på kva skule dei skal gå på. Då slepp dei å søkje om stipend på nytt.


Lånekassen.no