kringom buss 1024x764

Elevar som har skysskort

Hugs å ta godt vare på skuleskysskortet ditt når skuleåret er omme. Det er meininga at same skuleskysskort skal brukast frå år til år så lenge du har rett på gratis skuleskyss, det vert ikkje laga nye kort kvart skuleår.