Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevkort

Elevkort

Alle elever får eit elevkort / skulebevis som brukas som ID-kort på skulen, lånekort i biblioteket og til utskrifter og kopiering.

Elevkort vert bestilt til Vg1-elevane kvar haust, like etter skulefotograferinga. 

Miljøkoordinator handsamar bestilling og distribusjon.

Dersom du mistar elevkortet kan miljøkoordinator hjelpe deg med å bestille eit nytt.