Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester

Elevtenester

Under denne fana finn du informasjon om kor du skal henvende deg dersom du treng råd og rettleiing, treng nokon å snakke med om personlege høve eller helse. Du finn også informasjon om bibliotektenesta og kantina.