Bilete av Øyrane

Bilete av Øyrane

Endring av namn (SSID) på trådlaust nett i fylkeskommunen

Fredag den 29/1 kl.16 vil vi endre namn på det trådlause nettet SFJb.
SFJb vil endre namn til SFJ. Ved første oppkopling etter omlegging fredag må brukarane gjere følgjande:
-Gløym/slett gamalt trådlasut nett SFJb
-Gløym/slett gamalt trådlaust nett SFJ
-Kople til SFJ på nytt med brukarnamn og passord, og godkjenning av sertifikat

SFJ vil vere det primære trådlause nettet for elevar, og tilsette sine mobilar og nettbrett (BYOD).
Det er også lagt ut eit nytt trådlaust nett SFJgjest. SFJgjest er eit ukryptert nett som primært skal nyttast av gjester.
NB! Endringa vi gjer no vil ikkje påverke trådlaus oppkopling for tilsette med domenePC.