Bilete av Øyrane

Bilete av Øyrane

Førde Kommune har hatt forelesing om feiarfaget

Vg1 Bygg og anleggs klassane ved Mo og Øyrane har idag hatt besøk av Reinhold Hoffmann og Rune Ytredal frå Førde Kommune. Dei har forelest om feiarfaget.