Elevpc

Føresettetilgang i SkuleArena

Det er ynskjeleg at flest mogleg foreldre/føresette har tilgang i SkuleArena. 

For føresette, som ikkje har tilgang til SkuleArena, må du søke om tilgang her: 

https://www.skolearena.no/startsiden/index.html

 

Vær OBS på at du må ha både ditt eige og elevens personnr tilgjengeleg når du søker om brukartilgang: 

her finn du lenka til brukarvegleiing(ekstern lenke)

 

Du vil også kunne få hjelp til registrering på foreldremøte Tysdag 27.8 på Øyrane eller Torsdag 29.8 på Mo.