Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.
Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.

Ynskjer du å ha lærling?

Skule og næringsliv har gått saman om å opprette eit attraktiv utdanning innan sals- og kontorfaget, under mottoet: Dei beste leiarane har starta på golvet.

Frå og med skuleåret 2020-2021 tilbyr Mo og Øyrane vgs eit ordinært løp innan sal, service og reiseliv. Det betyr at elevane går først 2 år i skule, før dei startar læretida si. Skulen ønskjer at opplæringa av elevane vert gjort som eit samarbeid mellom skule og bedrift. Målet er at elevane vert kjent med bedrift som er aktuell som lærebedrift og at eleven kan starte læretida si i den bedrifta dei har hatt praksisen sin i.  

Fordelar med denne modellen: 

 

  • Bedrifta får prøvd ut eleven før ei eventuell læretid
  • Bedrifta får tilgang til ekstrahjelp
  • Eleven får prøvd ut praksis før læretida
  • Bedrifta får god kvalitet på arbeidskraft
  • Ved at fleire får fagbrev innan salsfaget og kontor- og administrasjonsfaget er dette med å heve status i faga
  • Bedrifta er med å ta eit fagleg samfunnsansvar ved å bidra til at fleire får fagbrev i yrket. 

For å kunne ta i mot lærling må bedrifta vere godkjent som lærebedrift. Ta kontakt med avdelingsleiar Reidun Kristiansen dersom du har spørsmål. 

Her finn du informasjon om korleis bedrifta di blir godkjent lærebedrift (Ekstern lenkje)

Del dette:

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar elektrofag- og service og samferdsle

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@sfj.no

57 63 74 04 / 916 94 011

facebook logo.png 

Relaterte lenker