foredling
foredling

Foredling av kjøt

Grunnleggjande praktisk kurs for dei som ønskjer å etablere eiga bedrift. Kurset har dette innhaldet: Gjennomgang av teknisk utstyr for foredling, vedlikehald, hygiene, avfallshandtering og internkontroll. HACCP rutinar/mattryggleik. Mørning og modning av slakt. Parterings- og utbeiningsteknikkar på sau/lam, svin og kalv med fokus på kvalitetar, bruksområde og utbytte. Tillaging av biffar, steiker, grytekjøt, sosekjøt, fårikål, malekjøt, pølsedeig. Rutinar for reingjering og vask. Salting, tørking, røyking, frysing, lagring og emballering med tillaging av etikett, pris, haldbarheit og sporbarheit. Kurset vert avslutta med evaluering og utdeling av kursbevis. Deltakartal: 4.

Del dette:

Relaterte lenker