Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar/Foreldretilgang til fråvær og karakterar
skulearena1024x384

Foreldrepålogging Skulearena

Vi ynskjer at føresatte er opptekne av korleis det går med eleven ved Mo og Øyrane vgs.

Ein fin måte å halde seg oppdatert på er å registrere seg som føresett i Skulearena.

  • Vel Ny foresattbruker.
  • Fyll ut eigne opplysningar først, deretter opplysningar om barn.
  • På skuleeigar vel ein Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Foreldrepålogging Skulearena

Når eleven blir 18 år og myndig, vert foreldretilgongen i Skulearena sletta automatisk.