Fotoapparat

Fotoapparat

Fotokonkurranse

Fotokonkurranse om inkludering.

I samband med eit samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og UWC Raude Kors er det lyst ut ein fotokonkurranse om inkludering. Eg ber om at informasjonen om dette som ligg vedlagt blir gjort kjent for elevar og tilsette. Les meir Fotokonkurranse.pdf

Med helsing

Tor-Einar Holvik Skinlo
ass. fylkesdirektør for opplæring
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2, 6863 Leikanger
www.sfj.no | Tor-Einar.Holvik.Skinlo@sfj.no
sentralbord: +47 57638000 | mob: +47 95839029