Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland

Orden og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune

Fråværsreglement ved vidaregåande skular 

 


Skulespesifikk informasjon

Enkelte av skulane har eigne skjema for eigenmelding. Det og anna skulespesifikk informasjon finn du under her.

Høyanger vidaregåande skule

Er eleven under 18 år skal det skrivast ei eigenmelding som føresette må signere. Meir informasjon på skjema.

Eigemeldingsskjema Høyanger vgs

Elevar over 18 år registrerer fråværet i VIS
 

Sogndal vidaregåande skule

Elevane ved Sogndal vgs må skrive eigenmelding ved fråvær. Er eleven under 18 år må føresette signere skjemaet. Skjemaet må leverast fortløpande.

Eigemeldingsskjema Sogndal vgs

Relaterte lenker

Dokument