kjøring

Fråværsreglementet i vidaregåande skule og fråvær knytt til køyreopplæring

Frå 1. august 2019 er det vedtatt at delar av køyreopplæringa til førarkort klasse B skal unntakas frå fråværsgrensen.

Dette gjeld:
  • Tryggleikskurs på bane (4 timar) - Glattkøyring
  • Tryggleikskurs på veg (5 timar) - Køyring på landeveg
  • Tryggleikskurs på veg (4 timar) - Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
Det er berre gjort unntak frå dei obligatoriske delane av kjøreopplæringa som det er vanskeligast å kombinere med skulekvardagen.
Det er ikkje gjort unntak frå teoretisk og praktisk førarprøve.
Endringane trer i kraft frå 1. august 2019
Meir om fråværsreglemetet finn du på skulen si heimeside under reglement