To personar med Hjelm og dress som står på Gocartbane

To personar med Hjelm og dress som står på Gocartbane

GOCART 13.9

Onsdag 13/9 arrangerer vi tur til GOCART bana i Kråkenesmarka på ettermiddagstid

Gratis buss og grillmat til deg som deltek.

Du betaler for GOCART køyringa. Det er 270,- p.p for eit heat à 12 minuttar og 700,- p.p for 3 heat à 12 minuttar. 

For å delta MÅ du melde deg på til resepsjonen på skulen innan 11/9. For å vere registrert må du betale ved påmelding. 

Avreise frå Mo kl 17:30 (innom Øyrane for å hente elevar) - retur til Mo ca 20.30