Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag
ingressbilete helse 1024x384

Helse- og oppvekstfag

På HO møter du tilsette med høg fagleg og pedagogisk kompetanse.

Vi legg vekt på

  • Gode relasjonar og godt arbeids- og læringsmiljø
  • Høg fagleg kvalitet på opplæringa
  • Relevans og yrkesretting av fellesfaga
  • Elevmedverknad i opplæring og vurdering.

Gjennom samarbeid mellom HO, Opplæringskontor for offentleg sektor og kommunar, har ein etablert praksisplassar av høg fagleg kvalitet, og er i prosess med å etablere nye lærebedrifter.

For opplæring i HO er det krav om politiattest for praksis/ opplæring i bedrift.
For arbeidssøkjande fagarbeidarar er det med få unnatak krav om politiattest.
Med fagbrev har du tilgong til eit breidt spekter av vidareutdanningar og fylgjeleg utvida moglegheiter på arbeidsmarknaden. 

Helse- og oppvekstfag er eit yrkesfag, og Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr slike kurs:

Kontakt

Wiken, Harald Olav.jpg

Avdelingsleiar HO og RM

Harald Olav Wiken
harald.wiken@sfj.no

57 63 74 19 / 412 66 172

Relaterte lenker