Mo og Øyrane vidaregåande skule
ei gruppe ungdom som triller rullestolar med eldre

ei gruppe ungdom som triller rullestolar med eldre

HO på kafetur med eldre

Ein fredag i Mai tok klasse 1HOC med seg ei gruppe med eldre på kafe

Både elevane og dei eldre kosa seg i kvarandre sine selskap. 

Ei gruppe ungdom som triller rullestolar med eldre forbi banken

ungdom og eldre som sit i eit lokale rundt bord med kaffi og brus