Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Plass å bu/Hybel – leige og rettar

Hybel

Vel du å bu på hybel, må du organisere dette sjølv.

Skulen tek ikkje del i å finne hybel til elevane.

hybel.no

finn.no