Mo og Øyrane vidaregåande skule
Svart-/kvitt-bilete av ei lærebok i matematikk, ein kalkulator, eit viskelær og ei hand som held hardt i ein blyant. Foto: Steven S., www.flickr.com

Svart-/kvitt-bilete av ei lærebok i matematikk, ein kalkulator, eit viskelær og ei hand som held hardt i ein blyant. Foto: Steven S., www.flickr.com

Informasjon om søknad og inntak til Vidaregåande opplæring skuleåret 2022-2023

Her finn du informasjon om søknad og inntak til vidaregåande opplæring for skuleåret 2022-2023

Inntak 2022

Vigo er no opna for innsøking til vidaregåande opplæring

Du treng MinID for å logge deg på vigo.no. Dersom du ikkje har dette, kan du lese meir om korleis du får det på DIFI sine nettsider(ekstern lenkje)

Søkandsfristen for ordinære søkjarar er 1. mars.

Søkjer du om fortrinnsrett, individuell behandling eller er minoritetsspråkleg søkjar er søknadsfristen 1. februarMeir om inntaket 1. februar

Søkjarhandboka 2022/2023 finn du her

Viktige datoar 

  • Første inntak er 8. juli med svarfrist 15. juli.
  • Andre inntak er 22. juli med svarfrist 29. juli
  • Tredje inntak er 9. august og du takkar ja til ein ev. plass ved å møte opp på skulen første skuledag.

Meir informasjon om søknad og inntak finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider