MOY stor

Elevar og føresette i 10. klasse, onsdag 28.11.2018

Informasjonskveld

Mo og Øyrane vidaregåande skulane i Førde ynskjer velkommen til informasjonskveld for 10-klasse elevar og føresette. Skulen tilbyr stor breidde i utdanningsprogram og desse vil bli presenter dette kvelden:

Oppmøte Mo (hallen) kl. 19:30, onsdag 28.11.2018
Oppmøte Øyrane (kantina) kl. 17:00
, onsdag 28.11.2018

I forkant av søknad til vidaregåande opplæring er det viktig med god informasjon om dei ulike vala elvane har når det gjeld opplæringstilbod. Med bakgrunn i tilbakemelding frå grunnskulane, har me planlagt møte i etterkant av gjennomført Utdanningsval for elevane i 10. klassane.

  1. Fellessamling i kantina/hallen
  2. parallelle seksjonar i dei ulike avdelingane
  3. enkel servering

Ved utfyllande spørsmål ta direkte kontakt med skulestadane ved rådgjevar ved:

Velkommen!