MOY stor

Elevar og føresette i 10. klasse, torsdag 16.01.2020

Informasjonskveld

Mo og Øyrane vidaregåande skulane i Førde ynskjer velkommen til informasjonskveld for 10-klasse elevar og føresette. Skulen tilbyr stor breidde i utdanningsprogram og desse vil bli presentert dette kvelden.

Oppmøte skulestad Mo (hallen) kl. 19:30, torsdag 16.01.2020 
Oppmøte skulestad Øyrane (kantina) kl. 19:30, torsdag 16.01.2020 

Som ein av to vidaregåande skular i Førde, ønskjer vi å få invitere foreldre og elevar til ein informasjonskveld på skulestadane. Ein av fleire hovudgrunnar er at vi særleg ønskjer og synleggjere breidda i våre utdanningsprogram. Dette før innsøking til vidaregåande opplæring.

  1. Fellessamling i kantina/hallen
  2. parallelle sesjonar
  3. enkel servering

Ved utfyllande spørsmål ta direkte kontakt  med skulestadane ved rådgjevarane:

Velkommen til informasjonskveld!