Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Informasjonskveldar ved Mo og Øyrane vgs - UTSETT

Foreldremøte for 10.klasse vert utsett. 

På grunn av raudt smittenivå på vidaregåande skular vil Informasjonskveldane for 10.kasse ved Mo og Øyrane vgs verte utsett. 

I forkant av søknad til vidaregåande opplæring er det viktig med god informasjon om dei ulike vala elevane har når det gjeld opplæringstilbod. Mo og Øyrane vidaregåande skule i Førde kan tilby stor breidde i utdanningsprogram og ynskjer velkommen til informasjonskveldar for 10- klasse elevar og føresette. Me er opptatt av å formidle informasjon på ein sikker måte med omsyn til covid19 og har difor valt å presentere dei ulike programområda over tre kveldar.

 

Påmelding til informasjonskveldane skjer via denne lenkja

Frammøte Øyrane – i kantina

Tysdag 12.01.

Kl.18.00 Restaurant og matfag

Kl. 19.30 Helse- og oppvekstfag

Onsdag 13.01

Kl. 18.00 Teknikk og industriell produksjon

Kl. 19.30 Elektrofag

Torsdag 14.01

Kl. 18.00 Salg, service og reiseliv

Kl. 19.30 Bygg og anleggsteknikk

 

Frammøte Mo – i hallen

Torsdag 14.01

Kl. 19.30 Naturbruk

 

Velkommen til oss!

 

Med venleg helsing

Liv Horvei – rektor