Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Informasjonskveldar ved Mo og Øyrane vgs veke 4 - AVLYST

På grunn av auka smitte i kommunen vert informasjonskveldane ved Mo og Øyrane vgs avlyst. Vi beklager dette.

 

I forkant av søknad til vidaregåande opplæring er det viktig med god informasjon om dei ulike vala elevane har når det gjeld opplæringstilbod. Mo og Øyrane vidaregåande skule i Førde kan tilby stor breidde i utdanningsprogram og ynskjer velkommen til informasjonskveldar for 10- klasse elevar og føresette. Me er opptatt av å formidle informasjon på ein sikker måte med omsyn til covid19 og har difor valt å presentere dei ulike programområda over tre kveldar.

 

 

Frammøte Øyrane – i kantina

Tysdag 26.01.

Kl.18.00 Restaurant og matfag

Kl. 19.30 Helse- og oppvekstfag

Onsdag 27.01

Kl. 18.00 Teknikk og industriell produksjon

Kl. 19.30 Elektrofag

Torsdag 28.01

Kl. 18.00 Salg, service og reiseliv

Kl. 19.30 Bygg og anleggsteknikk

 

Frammøte Mo – i hallen

Torsdag 28.01

Kl. 19.30 Naturbruk

 

Velkommen til oss!

 

Med venleg helsing

Liv Horvei – rektor