Nærbilete av to gutar som sit bøygde over bøkene i klasserommet og skriv, ein har kvit t-skjorte, den andre svart. I bakgrunnen ser vi elevarbeid på veggen og ei jente. Foto: Hordaland fylkeskommune

Nærbilete av to gutar som sit bøygde over bøkene i klasserommet og skriv, ein har kvit t-skjorte, den andre svart. I bakgrunnen ser vi elevarbeid på veggen og ei jente. Foto: Hordaland fylkeskommune

Søknad og inntak til vidaregåande opplæring 2022

Her finn du informasjon om søknad og inntak til vidaregåande skule. 

 

Søknadsfrist til vidaregåande opplæring for ordinære søkjarar er 1.mars
Søkjarhandboka for skuleåret 2021/2022 finn du her

 For søkjarar med fortrinnsrett, søknad om individuell behandling og minoritetsspråklege søkjarar er søknadsfristen 1.februar
Meir informasjon om inntaket 1.februar finn du her 

Meir informasjon om søknad og inntak finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider.