Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Invitasjon til forelderesamtale

Det vert gjennomført foreldresamtale ved Mo og Øyrane vidaregåande skule torsdag 18.januar 2018

For elevar ved naturbruk og vg2 anleggsteknikk vert foreldresamtalen på Mo. For alle øvrige klassar vert foreldresamtalane på Øyrane.

Du vil få mulighet til samtale med kontaktlærar, faglærarar og rådgjevingstenesta ved skulen.

påmelding gjer du ved hjelp av denne lenkja

Eleven skal vere med