DJI_0005

Invitasjon til foreldresamtale

Det vert gjennomført foreldresamtale for Mo og Øyrane vidaregåande skule torsdag 19.januar 2017

For elevar ved naturbruk og vg2 anleggsteknikk vert foreldresamtalen på Mo. For alle øvrige klassar vert foreldresamtalane på Øyrane.

Du vil få mulighet til samtale med kontaktlærar, faglærarar og rådgjevingstenesta ved skulen.

Påmelding gjer du ved hjelp av denne lenkja

Eleven skal vere med.