Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Invitasjon til foreldresamtale

Det vert gjennomført foreldresamtale ved Mo og Øyrane vidaregåande skule torsdag 17.januar 2019

For elevar ved naturbruk og vg2 Anleggsteknikk vert foreldresamtalen på Mo. For alle øvrige klassar vert foreldresamtalen på Øyrane. 

Du vil få mulighet til samtale med kontaktlærar, faglærar og rådgjevingstenesta ved skulen. 

Påmelding skjer ved hjelp av denne lenkja. 

Eleven skal vere med