Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Bilete av skulebygg Mo og Øyrane

Invitasjon til informasjonskveld for 10.klasseelevar og førsette

Mo og Øyrane vidaregåande skule ønskjer velkommen til informasjonskveld for 10.klasseelevar og føresette den 13.januar kl 19:00

Skulen tilbyr stor breidde i utdanningsprogram og desse vil bli presentert denne kvelden.

Som ein av to vidaregåande skular i Førde, vil vi invitere foreldre og elevar til ein informasjonskveld på Teams. Vi ynskjer med dette å synleggjere breidda i våre utdanningsprogram i god tid før søknadsfristen for vidaregåande opplæring 1.mars.

  1. Felles informasjon
  2. Avdelingane presenterer seg.

tidsplan: 

Tidspunkt

tema

19:00

Presentasjon av skulen 

19:35

Helse og oppvekstfag

19:50

Restaurant og matfag

20:05

Sal, service og reiseliv

20:20

Bygg og anleggsteknikk

20:35

Elektro- og datateknologi

20:50

Teknikk og industrifag

21:05

Naturbruk

Møtet haldast digitalt på Teams. Påmelde vil få tilsendt møteinnkalling og program på e-post.

Påmelding i lenke under:

Påmeldingsskjema her (ekstern lenkje)

Innlogging til møte finn du her