DJI_0029

Kjøttforedlingskurs på Mo gir muligheter