Fylkesvåpen Vestland

Kom med innspel til nytt fylkesvåpen

Dersom du har ein ide om kva som kan vere eit samlande fylkesvåpen for det nye fylket, kan du komme med innspel. 

Dersom du sender inn forslag, er du med i konkurransen om 25 000 kroner i hovudpremien. 

 

 

Du finn meir på informasjonssida  www.vlfk.no, med all informasjon om levering og konkurranse: https://www.vlfk.no/fylkesvapen/#toggle-id-5

 

 

Ingvild Ramstad, informasjonssjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger

www.sfj.no | Ingvild.Ramstad@sfj.no

sentralbord: +47 57638000 | mob: +47 97514466