KrafttakMotKreft

Krafttak mot kreft

Stort engasjement av russen i Førde onsdag 7/3 då dei samla inn pengar til kreftforeninga.
I år foregår det innsamling gjennom  VIPPS 451020, gjennom bøsser og digital innsamling.
Pr. i dag har Førderussen samla inn i overkant av 130.000 kr.

Gratulerer!