Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmiddel

Autorisasjonskurs i plantevernmidlar

Oversikt

 • Maks. deltakerantall: 25
 • Kurslengde: 20 timer
 • Kompetansebevis: Etter bestått eksamen får alle yrkesdyrkarar rett til kjøp og bruk av plantevernmiddel med varigheit i 10 år. 
 • Kontaktperson: elisabeth.vintermyr@vlfk.no, tlf 456 11 987

Kursinnhold

 • Integrert plantevern
 • Godkjenning og bruk
 • Miljørisiko ved bruk av plantevernmiddel
 • Utstyr for sprøyting
 • Helserisiko ved bruk av plantevernmiddel
 • Verneutstyr
 • Funksjonstest av sprøyteutstyr
 • Oppgåveløysing

Kursmateriell:  HANDTERING OG BRUK AV PLANTEVERN – grunnbok ISBN 978-82-529-3371-0