Stillaskurs inn til 9 meter

Stillaskurs inn til 9 meter

Kurs på 30 timar er fordelt på fire dagar, der 15 timar er teoretisk opplæring og 15 timar med praktisk montering og demontering av stillas etter Forskrift om utføring av arbeid § 17-3 montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas med øvste stillasgolv frå 5-9 meter. Kurset inkludera bruk av fallsele (fallsikringskurs).

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 8
  • Kurslengde: 30 timer
  • Kompetansebevis: Dokumentert opplæring i Utførelse av arbeid med stillasgolv 5-9 meter etter Forskrift §10-2 og dokumentert sikkerheitsopplæring §17-3
  • Kontaktperson: elisabeth.vintermyr@vlfk.no, tlf 456 11 987

Kursinnhold

  • Forskrifter om stillas
  • Sikringsutstyr mot fall under montering og demontering
  • Praktisk montering, demontering og endring av stillas
  • Vurdering av stillasmaterialet sin vedlikehaldstilstand 
  • Tryggleikstiltak ved vêromslag
  • Tillat belastningar, kontroll og godkjenning av stillas

 

Kursmateriell: Forskrifter og regelverk for stillasbygging.