Mo og Øyrane vidaregåande skule
flyfoto 1024x384

Ledig stilling som Avdelingsleiar for Naturbruk

Det er ledig fast stilling som avdelingsleiar for Naturbruk frå 1.januar. Søknadsfrist 22. november. 

Stillinga har delt personal- og budsjettansvar for avdelinga og skulegarden og kan bli tillagt noko undervisning.
Skulen er i ein utviklingsprosess med komande samanslåing av dei vidaregåande skulane i Førde. Som medlem i skulen sitt leiarteam vil avdelingsleiar for Naturbruk bidra i denne prosessen. Avdelingsleiar rapporterer direkte til rektor.

Arbeidsoppgåver: 

- Leie avdelinga og ha personalansvar for pedagogane og tilsette på skulegarden
- Utvikle skulen i samsvar med fagfornyinga
- Stimulere til fagleg-pedagogisk samarbeid og utvikling
- Utvikle og følgje opp planar og styringsdokument
- Følgje opp elevane sitt læringsmiljø og resultat
- Budsjettstyring og økonomiansvar
- Samarbeid med eksterne partar  

Kvalifikasjonar

- Relevant yrkesutdanning eller høgare fagutdanning frå høgskule eller universitet

- Praktisk pedagogisk utdanning

- Undervisningserfaring, gjerne frå vidaregåande skule

- God skrifteleg og munnleg framstillingsevne

- Relevant arbeidserfaring og gjerne leiarerfaring

- Gode IKT-kunnskapar  

Personlege eigenskapar

Vi søkjer deg som:

- Har kompetanse til å driva prosessar og få medarbeidarar engasjert i desse

- Har evner til å kommunisere, rettleie og motivere

- Er ein tydeleg leiar med vilje og evne til god pedagogisk leiing 

- Kan arbeide både sjølvstendig og i nært samarbeid med andre

- Er systematisk, nøyanktig og løysingsorientert

- Er utviklingsorientert med god gjennomføringsevne 

 

Meir informasjon om stillinga, samt søknadsskjema finn du på Vestland Fylkeskommune sine heimesider

Spørsmål om stillinga rettast til: 

Mats Bryne, prosjektrektor: mats.bryne@vlfk.no, tlf. 909 51 737

Liv Horvei, rektor: liv.horvei@vlfk.no, tlf. 415 08 357

Ole-Johann Norddal, avdelingsleiar NA: ole.johan.norddal@vlfk.no, tlf. 57 63 71 52 / 952 44 041